Predlžovanie mihalníc 3D technikou

Predlžovanie rias 55,00 €
Dopĺňanie rias 25,00 €
Čiastočné predlžovanie rias 35,00 €
Dopĺňanie rias -čiastočné  20,00 €