Očné linky

 

Stardust-tieňované očné linky –Očná linka, ktorá nemá ostré tvary, ale je vytieňovanaá „do stratena“. Jej hrúbka, tvar a farba sa konzultuje s klientkou, podľa toho, aké má požiadavky a tvar oka.                     130 eur

Klasické očné linky – Očná linka, ktorej hrúbka sa konzultuje s klientkou podľa toho, aké má požiadavky a tvar oka. Je vhodná pre klientku, ktorá si ju pracne kreslí každý deň, alebo pri každom líčení .                      130 eur