Mapa

ul.Cyrila a Metoda 22,

(bývalá ľudová škola umenia)

Žiar nad Hronom

tel. : 0944 228 494