Anticelulitídne ošetrenie

wrap 25 €
wrap polovica 12,50 €